неділя, 4 лютого 2018 р.

Особливості соціально-економічного розвитку


                         Тема: Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської       України початку на  ХХ століття
                                                   План.
    1.Індустріальна модернізація.Модернізація.
    2.Регіональна спеціалізація сільського господарства.
    3.Кооперативний рух.
    4.Українські меценати-промисловці.
    Підручник параграф 2
 Вивчити значення термінів:
Індустріальне суспільство - стадія історичного розвитку людства,якій властиве домінування промислового виробництва над аграрним,кількісне переважання міського населення над сільським; високий рівень промислового виробницва характеризується його механізацією,автоматизацією,використання досягнень науки і техніки.
Модернізація - оновлення політичних ,соціально-економічних,виробничо-технологічних,культурних та інших змін у суспільстві.
Протекціонізм-політика держав спрямована на обмеження зовнішньої торгівлі
Індустріалізація - створення великого машинного виробництва.
Промисловий район - район концентрації промислових підприємств.
Спеціалізація - М.Зарудний "Нехай вони хліб вирощують, а ми - сади"
Іноземні інвестиції - вливання в економіку держави  іноземного капіталу.
Державне регулювання економіки-захист економіки країни від іноземної конкуренції.
Економічна криза-різке падіння промислового виробництва,яке негативно впливає на фінансовусистемуі положення народних мас.
Монополія-- об,єднання промислових підприємств з певною метою.
Фінансова олігархія - союз власників банків і промислових підприємств
Кооперативний рух -  громадська і суспільна діяльність,спрямована на надання фінансової допомоги українським селянам.
Домашнє завдання:Вивчити парагаф 2, в зошиті виконати тести стор30.
          

пʼятниця, 2 лютого 2018 р.

Підсумковий урок                 Тема. Підсумковий урок.


            Шановні дівчатка!Дякую вам за співпрацю. Мені, як вчителеві, хотілося ,щоб знання,які ви отримали під час уроків історії , стали вам в пригоді в житті.          Пропоную вам збірник для підготовки до ДПА.

Події революції 1905 -1907рр                Тема уроку :Події революції 1905-1907рр   

                                  План

       1. Події революції 1905-1907рр вУкраїні.

       2. Український національно-культурний рух.
       3.Діяльність українських парламентських громад у  I і II  Державних Думах.
       4 .Столипінська аграрна реформа.
        5.Поилення національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907-1914рр
        6.Український політичний та національно-культурний рух в 19047-1914рр
         7."Українське питання"в III- IY Державних Думах.

     Підручник,параграфи 4, 5,6,

      1.Матеріали до першого питання
       Причини революції:
      - не вирішене аграрне питання;
      - жахливі умови праці робітників;
      - падіння авторитету влади після російсько-японської війни;
      - прагнення підприємницьких кіл до участі в управлінні державою;
      - національне гноблення неросійських народів.
    Завдання російської революції:
 --установлення в Росії конституційно-демократичного ладу через ліквідацію самодержавства;
 -демократизація суспільного життя;
 - проголошення та юридичне закріплення прав і свобод громадян.
    Рушійні сили революції:  
- селяни,робітники,підпрємці,інтелегенція,студентсво,національні меншини .
  Хронологія подій (вивчити за підручником)

 Домашнє завдання: вивчити параграфи,виконати тестові завдання в зошиті стор,48,56,63.