пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Група 34кп

Практичне заняття «Повоєнна відбудова і розвиток України з (45-53 роки)
План заняття
1.Політика сталінського режиму стосовно населення України.
2.Демографічні зміни.
3.Повсякденне життя повоєнних років.
4.Доля жінки.

Домашнє завдання:

- прочитати параграф 17;
- підготувати есе (за вибором) на тему:
- «Уроки повоєнного життя від моєї бабусі…»
- «Голос ненароджених…»
- «Повоєнне фото: як тоді жилося»

Матеріали на урок "історія України", 6опр


Тема: Культура України в роки війни.
План вивчення нового матеріалу
1.     Освіта і наука.
2.     Література.
3.     Образотворче мистецтво.
4.     Музика і кінематограф.
Домашнє завдання:
1.     Прочитати і вивчити параграф 9;
2.     В зошитах дати відповіді на запитання до документів сторінка 66-67;
3.     Виконайте в зошитах тестові завдання:
1.Які школи діяли на окупованій німцями території ?
а) початкові;
б) семирічні;
в) середні;
г) професійні;
2.Де працювали вищі навчальні заклади в період окупації ? (з’єднати стрілочками)
         а) Об’єднаний Український університет           1.Пржевальське
б) Одеський університет                                    2.Алма-Ата
в) Київський індустріальний інститут               3.Ташкент
г) Миколаївський кораблебудівний завод         4.Майкоп,Байрам-Алі
                                                                            5.Кизил-Орда
3.Продовжити речення:
«Інститут електрозварювання АН УРСР, очолюваний Є.Патоном успішно освоював свої довоєнні розробки для налагодження …»
4.Хто з науковців плідно працював у роки війни?
а) В.Вернадський;       
б) М.Стражеско;                   
в) О.Богомолець;
г) М.Амосов;
д) В.Філатов;
є) Р.Кавецький
5.Важливий внесок у зміцнення морального духу воїнів зробила агітаційна фронтова бригада українських письменників. До складу якої входили А.Головко … (написати іще 5 прізвищ).
6.В яких містах під час окупації відкриті українські драматичні театри?
а) Миколаїв;
б) Харків;           
в) Запоріжжя;
г) Львів;
д) Дніпропетровськ;
є) Станіслав.
7.Перелічити театри, які перебували в  евакуації під час війни і підтримували стосунки з фронтом.
8.Як сталінський режим використовував український кінематограф в роки війни?
а) забороняв;
б) використовував, як засіб пропаганди; 
в) дозволяв розвиватися без втручання режиму.
9.Назвати прізвище найвідомішого кіномитця ХХ століття та його твори.
10.Як називалися радіостанції, які вели передачі на Україну з евакуації ?
а) «ім.Тараса Шевченка» із Саратова;
б) «За перемогу» з Уфи;
в) «Радянська Україна» з Москви.
11.Як окупаційна влада ставилася до церковного життя?
а) забороняла;
б) дозволяла;
в) не звертала уваги;


неділя, 4 лютого 2018 р.

Особливості соціально-економічного розвитку


                         Тема: Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської       України початку на  ХХ століття
                                                   План.
    1.Індустріальна модернізація.Модернізація.
    2.Регіональна спеціалізація сільського господарства.
    3.Кооперативний рух.
    4.Українські меценати-промисловці.
    Підручник параграф 2
 Вивчити значення термінів:
Індустріальне суспільство - стадія історичного розвитку людства,якій властиве домінування промислового виробництва над аграрним,кількісне переважання міського населення над сільським; високий рівень промислового виробницва характеризується його механізацією,автоматизацією,використання досягнень науки і техніки.
Модернізація - оновлення політичних ,соціально-економічних,виробничо-технологічних,культурних та інших змін у суспільстві.
Протекціонізм-політика держав спрямована на обмеження зовнішньої торгівлі
Індустріалізація - створення великого машинного виробництва.
Промисловий район - район концентрації промислових підприємств.
Спеціалізація - М.Зарудний "Нехай вони хліб вирощують, а ми - сади"
Іноземні інвестиції - вливання в економіку держави  іноземного капіталу.
Державне регулювання економіки-захист економіки країни від іноземної конкуренції.
Економічна криза-різке падіння промислового виробництва,яке негативно впливає на фінансовусистемуі положення народних мас.
Монополія-- об,єднання промислових підприємств з певною метою.
Фінансова олігархія - союз власників банків і промислових підприємств
Кооперативний рух -  громадська і суспільна діяльність,спрямована на надання фінансової допомоги українським селянам.
Домашнє завдання:Вивчити парагаф 2, в зошиті виконати тести стор30.